Van A naar Beter


Oude of zieke mensen hebben soms ondersteuning nodig in hun dagelijks leven. Dat kan helpen bij het huishouden zijn, zoals afwassen, stofzuigen en dergelijke. Maar steeds vaker hebben mensen meer en intensievere zorg nodig. In principe is het zo dat je aan de slag kan als huishoudelijke hulp zonder opleiding. Wanneer je goed Nederlands spreekt en goede omgangsvormen hebt, kan je als zorgverlener in de huishoudelijke verzorging aan de slag.

Meer dan het huishouden alleen

TSN Thuiszorg is echter van mening dat het verzorgen van huis en haard meer om het lijf heeft dan schoonmaakwerkzaamheden. TSN Thuiszorg wil ook graag dat je bijvoorbeeld je cliënt in de gaten houdt en signaleert wanneer er iets afwijkt van de normale gang van zaken. TSN Thuiszorg wil graag dat haar zorgverleners een superieure vorm van thuiszorg verlenen en daar hoort een passende en praktijk gerichte opleiding bij volgens het uitgangspunt Werken & Leren. De constante terugkoppeling naar de praktijk van alledag is in onze opleidingen essentieel. Dat houdt de opleiding levendig en boeiend. 

Carrière in de zorg

Om dit mogelijk te maken hebben we de basisopleidingen van A naar Beter ontwikkeld. Een pakket van basisopleidingen voor de zorg, van huishoudelijk verzorgende tot verzorgende niveau 3. Voor iedereen die dat kan en wil staan deze opleidingen -onder voorwaarden- open. Zo bieden we je actief een mogelijkheid om een carrière in de zorg te maken.